යුක්‍රේනයේ ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධුරය යුද හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානියාට

Monday, 06 February 2023 - 13:47

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7
යුක්‍රේනයේ ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධුරය සඳහා එරට යුද හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානියා පත් කිරීමට ජනාධිපති වොලඩිමියර් සෙලෙන්ස්කි තීරණය කර තිබෙනවා.

යුදමය වාතාවරණයක් පවතින අවස්ථාවක දී ඒ පිළිබඳ සහ රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් සහ ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් සහිත අයෙකු රටක ආරක්ෂක අමාත්‍යධුරය දැරිය යුතු බවයි ඔහු කියා සිටියේ.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins