යුක්රේනයටත් IMF ණයක්

Wednesday, 22 March 2023 - 13:13

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+IMF+%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල යුක්රේනයට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 15.6ක ණය මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ණය මුදල ලබා දීමට මේ වනවිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතා ද හිමිවී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

යුද්ධයක් පවතින රටකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ණය මුදලක් ලබාදෙන ප්‍රථම අවස්ථාව ද මෙය වනවා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories