රුපියල යළි ශක්තිමත් වෙයි - රන් මිල යළි පහළට

Wednesday, 22 March 2023 - 14:00

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය යළි ශක්තිමත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අද ඩොලරයක විකුණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 330යි ශත 16ක් ලෙසයි.

එහි ගැණුම් මිල 312යි ශත 31ක් ලෙස දැක්වුණා.

මේ අතර, කොළඹ හෙට්ටිවීදියේ රන් පවුමක මිල රුපියල් 10,000 කින් අඩු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කැරට් 22 පවුමක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ 51,250 ක් වන අතර, කැරට් විසිහතරේ පවුමක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ 65,000ක් වන බවයි සමස්ත ලංකා ස්වර්ණාභරණ සංගමය සඳහන් කළේ.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories