රජය සතු ව්‍යවසාය 07ක කොටස් අයිතිය පැවරීමට කටයුතු ඇරඹේ (වීඩියෝ)

Thursday, 23 March 2023 - 17:34

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BA+07%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කිහිපයක රජය සතු කොටස් අයිතිය පැවරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණයට අනුව එම කටයුතු සඳහා සහය වීම පිණිස ගනුදෙනුකාර උපදේශන සමාගම් තෝරා ගැනීම කෙටිකාලයකින් ආරම්භ කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහකරණ ඒකකය විසින් මෙම ගනුදෙනු විනිවිධභාවයකින් යුක්තව සිදු කිරීම සඳහා සුදුසු ආයෝජකයන් තෝරාගැනීම සඳහා කැමැත්ත පළකිරීමේ නිවේදනය සහ යෝජනා කැඳවීමේ නිවේදන ක්‍රියාවලිය සඳහා දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවල දැන්වීම් පළකිරීමට කටයුතු කරනු ඇති බවයි.

කැබිනට් තීරණයට අනුව රජය සතු කොටස් අයිතිය පැවරීම අනුමත කර ඇති සමාගම් වන්නේ, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ඇතුළු ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගම, ටෙලිකොම් සමාගම, රක්ෂණ සංස්ථාව, කොළඹ ග්‍රෑන්ඩ් හයට්, කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය, ලිට්‍රෝ සමාගම හා ලංකා හොස්පිටල් සමාගමයි.Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories