දේශගුණික විපර්යාසවලින් වැඩිම බලපෑම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට

Friday, 26 May 2023 - 10:32

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7
කාලගුණය, දේශගුණය සහ ජලය ආශ්‍රිත උපද්‍රව හේතුවෙන් ගත වූ වසර 50 තුල 12,000 කට ආසන්න පිරිසක් මියගොස් තිබෙනවා.

මෙම තත්ත්වය නිසා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට සියයට 60 කට වැඩි ආර්ථික බලපෑමක් එල්ලවී ඇති බවයි එක්සත් ජාතීන්ට අනුබද්ධ ලෝක කාලගුණ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරනවා.

එමෙන් ම එම රටවල සිදුවූ මරණ 10 කින් 9 ක්ම කාලගුණ හෝ දේශගුණ බලපෑම් හේතුවෙන් සිදුව ඇති බවද ඔවුන් නිකුත් කළ වාර්තාවේ සඳහන්.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories