මෝටර් රථ සමාගම් තුනක සේවකයන් වැඩ වර්ජනයක

Friday, 15 September 2023 - 23:07

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
අමෙරිකාවේ මෝටර් රථ වෙළෙඳපොළේ දැවැන්තම සමාගම් 3 ක සේවකයන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එනම්, ජෙනරල් මෝටර්ස්, ෆොර්ඩ් සහ ස්ටෙලන්ටිස් යන සමාගම්වලට අයත් කර්මාන්තශාලා තුනෙහි සේවකයන් බවයි වාර්තා වන්නේ.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories