අද අමෙරිකානු ඩොලරයේ වටිනාකම

Monday, 18 September 2023 - 15:52

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%B8
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (18) නිකුත් කළ මුදල් විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 317. 60ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් වටිනාකම රුපියල් 328.83ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories