රන් මිල ඉහළට

Tuesday, 19 September 2023 - 16:14

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
රත්තරන් මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊයේ (18) දිනයට සාපේක්ෂව අද (19) දිනයේ රන් මිලෙහි තරමක ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

අද රන්මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 - රු.22,120.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) - රු.176,950.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 - රු.20,280.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) - රු.162,250.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 - රු.19,360.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) - රු.154,850.00


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories