වගා නොකළ ඉඩම් සඳහා අය වැයෙන් බද්දක්

Tuesday, 19 September 2023 - 19:01

%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙරට වගා නොකළ ඉඩම් සඳහා මෙවර අය වැයෙන් බද්දක් පනවන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා.

සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනූප පැස්කුවල් මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශකොට සිටියා.

එම බද්දෙන් උපයා ගන්නා මුදල් සමෘද්ධි පවුල්වල වගා කටයුතු දියුණු කරන්නට යොදා ගන්නැයි තමන් යෝජනා කරන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට සිටියා.

වවන්නේ නැති ඉඩම්වලින් ජපානය පවා බදු අයකර ගන්නා බවයි ඔහු සඳහන් කර සිටියේ.Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories