නිව්යෝක් නගරයට හදිසි තත්ත්වයක්

Saturday, 30 September 2023 - 16:07

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇමෙරිකාවේ - නිව්යෝක් නගරයට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ ප්‍රබල සුළිකුණාටු තත්ත්වයක් සමග ඇති වූ ගංවතුර හා ජල ගැලීම් හේතුවෙන්.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ නරගය නගරය මෙන්ම උමං දුම්රිය මාර්ගය ද ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ධාවන කටයුතු ද ඇණ හිට ඇති බවයි.Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories