මාලදිවයිනට නව ජනාධිපතිවරයෙක්

Saturday, 30 September 2023 - 22:48

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිවරණ‍යට තරග වැදුනු Male City නගරාධිපති Dr Mohamed Muizzu බහුතර ඡන්දයෙන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාලදිවයිනේ මීළඟ ජනාධිපතිවරයා Dr Mohamed Muizzu බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories