සිපෙට්කෝ සහ IOC ඉන්ධන මිලත් ඉහළට (වීඩියෝ)

Sunday, 01 October 2023 - 22:36

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9D+%E0%B7%83%E0%B7%84+IOC+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
සිපෙට්කෝ සහ IOC සමාගම් ඉන්ධන මිල අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 361ක් වන අතර, නව මිල රුපියල් 365ක්.
ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 04කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 417ක් වන අතර, නව මිල රුපියල් 420ක්.
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 52 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 03කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 341ක් වන අතර, නව මිල රුපියල් 351ක්.
ඒ අනුව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

සුපර් ඩීසල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 359ක් වන අතර, නව මිල රුපියල් 421ක්.
ඒ අනුව සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 62කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම භූමිතෙල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 231ක් වන අතර, නව මිල රුපියල් 242ක්.
ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 11කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම අද සවස 06.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිනොපෙක් සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දමනු ලැබුවා.

ඒ රුපියල් 356 ක් ව පැවති සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 417 ක් ලෙස රුපියල් 61 කින්,

රුපියල් 414ක් වූ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 420ක් ලෙස රුපියල් 06කින්,

රුපියල් 338 ක් වූ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 348 ක් ලෙස රුපියල් 10 කින් ද මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් සිනොපෙක් සමාගම ඔක්ටේන් 92 පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල සංශෝධනයක් සිදුකර නැහැ.

එමෙන්ම ලිට්රෝ ගෑස් මිලද 04 වැනිදා සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද රැස්වනු ඇති.

අවසන් වරට ගෑස් මිල සංශෝධනයක් සිදු කරනු ලැබුවේ පසුගිය මස 4 වනදායි.

ඒ ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 145 කින් වැඩි කළ අතර එය වර්තමානයේ අලෙවි වන්නේ රුපියල් 3,127 ක් ලෙසයි.

එමෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 58 කින් මීට පෙර ඉහළ දැමුණු අතර, එහි නව මිල රුපියල් 1,256 ක් ලෙස සටහන් වනවා.

රුපියල් 561 ක්ව පැවති කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 26 කින් ඉහළ දැමුණු අතර, එහි මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 587 ක් ලෙසයි.

වීඩියෝව පහතින්,


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories