ලොව ප්‍රථම ලී චන්ද්‍රිකාව කක්ෂ ගත වෙයි

Sunday, 19 November 2023 - 15:01

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
NASA ආයතනය සහ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ලොව ප්‍රථම ලී චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යවකාශයට යැවීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මැග්නෝලියා ලීයෙන් සාදන ලද කෝපි මග් ප්‍රමාණයේ චන්ද්‍රිකාවක් වන මෙම චන්ද්‍රිකාව ලබන වසරේ ගිම්හාන සමය වන විට පෘථිවි කක්ෂයට දියත් කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

මෙම චන්ද්‍රිකාව කක්ෂ ගත වී පෘථිවි වායුගෝලයට නැවත ඇතුල් වීමෙන් පසු සිහින් අළු බවට පත් වන ආකාරයට නිර්මාණය කර තිබීම විශේෂත්වයක් වෙනවා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories