බ්‍රිතාන්‍ය නෞකාවක් රතු මුහුදේ දී හවුති සටන්කාමීන්ගේ ග්‍රහණයට

Monday, 20 November 2023 - 9:15

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9E%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
බ්‍රිතාන්‍යයට අයත් නෞකාවක් රතු මුහුදේදී හවුති සටන්කාමීන් සිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

ඊශ්‍රායලය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ හවුති සටන්කාමීන්, හමාස් සටන්කාමීන්ට සහය පළ කරමින් මෙය සිදුකර ඇති බවයි.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවක් වන මෙහි කාර්ය මණ්ඩලයේ 24ක් ගමන් කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories