ලෝක රූපවාහිනි දිනය අදයි

Tuesday, 21 November 2023 - 10:09

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලෝක රූපවාහිනි දිනය අදට(21) යෙදී තිබෙනවා.

රූපවාහිනි දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ 1996 දී එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය විසින්.

එයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස සැලකෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති සැකසිමේ දී තිරණ ගැනීමට ජනතාවට තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට රූපවාහිනිය වැදගත් මෙවලමක් ලෙසයි.

රූපවාහිනිය සොයා ගැනිම අතිශය වැදගත් වනුයේ මිනිසුන් දැනුවත් කිරිමේ වැදගත් මෙවලමක් ලෙසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සංඛ්‍යා ලේඛණවලට අනුව 2023 වසර වන විට රූපවාහිනිය භාවිත කරන සංඛ්‍යාව බිලියන 1.43ක් බව සඳහන් වෙනවා.
Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories