ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගෞතම් ගාම්භීර්

Tuesday, 09 July 2024 - 22:22

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9E%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A
හිටපු ඉන්දීය සුපිරි ක්‍රීඩක ගෞතම් ගාම්භීර් ඉන්දියානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත්කර තිබෙනවා.

ඒ වසර තුනහමාරක කාලයක් සඳහායි.

20යි 20 ලෝක කුසලානය දිනාගත් පසු ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයෙන් ඉවත් වූ රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ්ගේ හිස් වූ පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහායි මොහු පතකර ඇත්තේ.

ඒ අනුව මේ මස අවසානයේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ඔහුගේ පළමු තරගාවලිය වනු ඇත.Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories