මේ බෝ නොවන රෝග නිවාරණ වසරයි.

Tuesday, 01 January 2013 - 13:33

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ලොවට අභියෝගයක් බවට පත්ව ඇති බෝ නොවන රෝග ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම සඳහා 2013 වසර බෝ නොවන රෝග නිවාරණ වසර ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නම් කර තිබෙනවා. දියවැඩියාව, පිළිකා වැනි බෝ නොවන රෝග මෙරට තරුණ පරපුරට මෙන්ම බොහෝ පිරිසකට වැළදී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ. යහපත් සෞඛ්‍ය හුරුපුරුදු මගින් මෙම බෝ නොවන රෝගවලින් වැළකී සිටීමට හැකි බවයි සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලලිත් දිසානායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.

 

[MP3]s50596[/MP3]