විවේචන ඕනෑ. අමාත්‍ය නිමල්

Tuesday, 01 January 2013 - 19:19

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%A0%E0%B6%B1++%E0%B6%95%E0%B6%B1%E0%B7%91.+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A

දේශපාලනඥයින් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විවේචනයට ලක්විය යුතු බව වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා. ඔවුන් ජනතාව වෙනුවෙන් උපරිම අයුරින් කැපවිය යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ. නව වසරේ වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට අද එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

[MP3]s50614_1[/MP3]

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා.

[MP3]s50614_2[/MP3]