චීනයට ඉන්දියාවේ විරෝධය.

Wednesday, 02 January 2013 - 12:53

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA.

සිය රටට ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ  ඕනෑම ස්ථානයක මුහුදු පතුලේ ඇති ස්වභාවික සම්පත් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවන පරිදි නව නීති සම්පාදනය කිරීමට චීනය සූදානම් වනවා. ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත සඳහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් වන පනතක් සම්මත කර ගැනීමට චීන රජය සූදානම් වන බවයි. මෙමඟින් ඉන්දියාව ඇතුළු කලාපයේ අනෙකුත් රටවලට බලපෑමක් එල්ල වන බවද එම පුවත්පත පෙන්වා දී තිබෙනවා. එමෙන්ම චීනයේ මෙම ක්‍රියාදාමය සඳහා ඉන්දියාව විරෝධය පළ කරන බවද ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත් වාර්තාවේ සඳහන්. විශේෂයෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගයේදී ශ්‍රී ලංකාවද චීනයට සහයෝගය දක්වන බවයි ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත සඳහන් කර ඇත්තේ.