5 ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු ලබන සඳුදා.

Thursday, 03 January 2013 - 18:35

5+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F.

පසුගියදා පැවති පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩයිම් ලකුණු ජනවාරි මස 7 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා. කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පෙනී සිටි සිසුන්ගේ කඩඉම් ලකුණු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තවත් දින 4 කින් පමණ ප්‍රමාදවන බවයි.

 
[MP3]s50752[/MP3]