රට තුළ ගෑස් හිඟයක් මවාපෑමේ උත්සාහයක්.

Friday, 04 January 2013 - 7:44

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

වෙළඳපොල තුළ ගෑස් තොග සඟවා තබා හිඟයක් මවා පෑමේ උත්සාහයක් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තාවී ඇතැයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජේ.එම්.ඩග්ලස් සඳහන් කළේ මෙවැනි උත්සාහයන් පිළිබඳව සිය අධිකාරිය දැනුවත් කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි. ගෑස් සමාගම් මිල වැඩිකරන ලෙස දැනට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර එහෙත් අධිකාරිය තවමත් ඊට අනුමැතිය ලබාදී නැහැ. මෙම තත්ත්වයත් සමඟ ගෑස් හිඟයක් රටතුළ මවා පෑමට ඇතැම් පිරිස් උත්සාහ කරන බවයි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.

[MP3]s50776[/MP3]