ජගත් සරණාගත කොමසාරිස්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඔවදනක්.

Saturday, 05 January 2013 - 12:31

%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%94%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

විදේශ රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයන් නැවත සිය රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා  ශ්‍රී ලංකාව සුදුසු වාතාවරණයක් සකස් කළ යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත කොමසාරිස් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් පවසනවා. ඉන්දියාවේ හින්දු පුවත්පතට සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබාදෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ රැකියා අවස්ථා, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇතුළු නැවත පැමිණෙන්නන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ පියවර ඒ සඳහා වැදගත් වන බවයි. එමගින් සරණාගතයන් තුළ නැවත සිය රට පැමිණීම සඳහා විශ්වාසයක් ඇති කළ හැකියි. එමෙන්ම ඉදිරියේ දී ඉන්දියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයන් වැඩි වශයෙන් යළි දිවයිනට පැමිණෙනු ඇතැයි ජගත් සරණාගත කොමසාරිස්වරයා විශ්වාසය පළ කළා.  පසුගිය කාලය තුළ ස්වේච්ඡාවෙන් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියාවේ සිටින සරණාගතයන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වී තිබෙනවා. මේ නිසා සරණාගතයන් තුළ විශ්වාසයක් ඇති කරලීම සඳහා ඉන්දියාවට සහ ලක් රජයට කළ හැකි දෑ සොයා බැලිය යුතුයි. කෙසේ නමුත් අවසානයේ ඔවුන් ස්වේඡාවෙන් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම පිළිබදව තම අවදානය යොමු කරන බව ජගත් සරණාගත කොමසාරිස්වරයා අවධාරණය කළා.