සියලූ පෞද්ගලික බස් රථවලට කැමරා.

Saturday, 05 January 2013 - 18:44

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8F.

ලබන මාර්තු මස 31 වැනිදාට පෙර සියලූම පෞද්ගලික බස් රථවල ස්වයංක්‍රීය කැමරා පද්ධති සවිකිරීමට පියවර ගන්නා බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එහි සභාපති රොෂාන් ගුණවර්ධන සඳහන් කළේ කාන්තාවන් අපයෝජනයට ලක්වීම ඇතුළු බස් රථ තුළදී සිදුවන අක්‍රමිකතා රැසක් එමඟින් වළක්වා ගත හැකි බවයි. ලබන සඳුඳා සිට මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

[MP3]s50883[/MP3]