ද්විත්ව පුරවැසිභාවය යළිත්.

Sunday, 06 January 2013 - 12:43

%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A.


 
තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති ද්විත්ව පුරවැසිභාවය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගනිමින් සිටිනවා. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ක්‍රමවත්ව සහ රටට ඵලදායී අයුරින් ලබාදීම සඳහායී එය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත්තේ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කරුණාතිලක අමුණුගම කියා සිටියේ ඒ අනුව රටට සහ ඉල්ලම්කරුට ඵලදායී අයුරින් මෙම නව ක්‍රමවේදය හඳුන්වාදීමට නියමිත බවයි. ඒ අනුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීමේදී අදියර කිහිපයක් යටතේ එය සලකා බැලෙනු ඇති. එහි එක් පියවරක් ලෙස කමිටුවක් හරහා තෝරාගත් ඉල්ලූම්කරුවන්ට කඩිනමින් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදීමට යෝජනා වී තිබෙනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයන්ගෙන් එම කමිටුව සමන්විත වනු ඇති බවයි ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේ.