දිවි නැගුම ගැන බිම් මට්ටමේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමක්.

Monday, 07 January 2013 - 7:41

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

දිවි නැගුම වැඩසටහනට සම්බන්ධව බිම් මට්ටමේ නිලධාරීන් සහ ප්‍රජා නායකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මේ මස 15 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා. දිවිනැගුමට සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශවල නිලධාරීන් හා  රජයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකට පසුගිය දා කොළඹ දී එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

[MP3]s50953[/MP3]
 
මේ අතර දිවිනැගුම පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරගැනීම සඳහා හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.