රාජකීය, විශාඛා 183යි. - හොරණ තක්ෂිලා 170යි.

Monday, 07 January 2013 - 18:32

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA%2C+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%9B%E0%B7%8F+183%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F+170%E0%B6%BA%E0%B7%92.

පසුගිය වසරේ පැවැති 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජනප්‍රිය පාසල් සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ කඩඉම් ලකුණු අද (07) ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අද (07) පස්වරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කියා සිටියේ වැඩිම කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නියම වී ඇති පිරිමි පාසල වන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය බවයි. එම කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාව 183ක්. බාලිකා පාසල් අතුරින් වැඩිම කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එනම් ලකුණු 183ක් කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයට ඇතුළුවීම සඳහා ලබා සිටිය යුතුයි. මිශ්‍ර පාසල් අතුරින් හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලයට ඇතුළුවීම සඳහා ලකුණු 170ක් ලබා ගත යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

 
[MP3]s50995[/MP3]