අලියාගෙන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණි සියලූ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ලිපි.

Tuesday, 08 January 2013 - 19:02

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92.

2010 මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ  අලියා ලකුන යටතේ තරඟ කළ සහ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත්වූ සියලූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එම පක්ෂයෙන් අද විශේෂ ලිපියක් යොමු කළා. එහි සඳහන් වන්නේ අගවිනිසුරුවරියට එරෙහි දෝෂාභියෝග වාර්තාව විවාදයට ගන්නා 10 සහ 11 දිනවල අනිවාර්යයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය යුතු බවයි. මේ පිළිබඳ පැහැදිළි කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතීඥ අජිත් පී පෙරේරා.

[MP3]s51065[/MP3]
 
2010 මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අලියා ලකුණ යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 51 ක්. එක්සත් ජාතික පකෂයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එක්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 9 ක්. මෙම මන්ත්‍රීවරුන් 60 දෙනාගෙන් මේ වනවිට 18 දෙනෙකු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවට එක්ව සිටිනවා. ඉන් 8 දෙනෙක් මුස්ලිම් කොංග්‍රසය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද දිනයේ අනිවාර්ය පැමිණීමේ ලිපිය මෙම සියලූ මන්ත්‍රීවරුන් වෙත යොමුකර තිබෙනවා.