සෝමාලි කොල්ලකරුවන් පැහැර ගත් ශ්‍රී ලාංකික නැවියෙකු මුදා හැරේ.

Saturday, 12 January 2013 - 8:19

%E0%B7%83%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

එම්.වී. ඔරානා නැමැති නෞකාව සමග සෝමාලි මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් පැහැර ගත් ශ්‍රී ලාංකික නැවියෙකු මුදා හැර ඇතැයි විදේශ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කලා. 2010 වසරේ 20 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සමග මෙම නෞකාව කොල්ලකරුවන් පැහැර ගත්තා. එහි සිටි ශ්‍රී ලාංකික නැවි කේ.ඒ.එස්. සූරසේන මෙලෙස මුදා හැර ඇති අතර, ඔහු කෙන්යාවේ නයිරෝබි නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇති.