අස්ථීර ලෝකයේ ස්ථීර තනතුරු නැහැ. - ඇමති මෛත්‍රීපාල.

Saturday, 12 January 2013 - 12:24

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%93%E0%B6%BB+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%93%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD.

අස්ථීර ලෝකයේ ස්ථීර ජීවිත සහ ස්ථීර තනතුරු නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පවසනවා. අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ආයතනයකට, දෙපාර්තමේන්තුවකට, පුද්ගලයෙකුට කුමන අන්දමේ සහතික ලබාගෙන තිබුණත් ජනතා සහතිකය නැතිනම් ඵලක් නොමැති බවයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වාර්ෂිවක පවත්වනු ලබන සුව - කලා මහෝස්ත්සවයට ඊයේ (11) එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

 

[MP3]s51286[/MP3]