වයි.ජී. පද්මසිරි ගැන සම සමාජයට ප්‍රශ්ණයක්.

Saturday, 12 January 2013 - 12:32

%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%A2%E0%B7%93.+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

අගවිනිසුරුවරියට එරෙහි දෝෂාභියෝග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදුන් සිය පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වයි.ජී.පද්මසිරි සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ලංකා සම සමාජ පක්ෂය සූදානම් වනවා. ඒ අනුව, ඉදිරි සතියේදී ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව රැස්වෙනු ඇති බවයි එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ. වයි.ජී.පද්මසිරි මන්ත්‍රීවරයා  සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූල පියවරක් ගන්නේ ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් එහිදී වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති. ඊට අමතරව, වයි.ජී.පද්මසිරි මන්ත්‍රීවරයාට ද දෝෂාභියෝග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදීමට හේතු වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන බවයි එම ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.