සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ විප්ලවීය වෙනසක් අත ළඟ.

Sunday, 13 January 2013 - 7:23

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD+%E0%B7%85%E0%B6%9F.

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ විප්ලවීය වෙනසක් මේ වසරේදී සිදුකරන බව අධිකරණ අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් ප්‍රකාශ කළා. ගාල්ල - බෙලිගහ ප්‍රදේශයේ අභිනවයෙන් ඉදිවන නව අධිකරණ සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට ඊයේ (12) එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ අපරාධ නිතී සංග්‍රහයට ද සංශෝධන එක් කරන බවයි.

[MP3]s51322[/MP3]