ජනපති නාවල තෙත් බිම් උද්‍යායනය විවෘත කරයි.

Sunday, 13 January 2013 - 8:02

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.


නුගේගොඩ - නාවල පාරේ ඉදිකළ නව තෙත් බිම් උද්‍යානය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් ඊයේ පස්වරුවේ විවෘත කෙරුණා. මහජනතාවට විවේක ගැනීමේ පහසුකම් සහිත දර්ශනීය උද්‍යානයක් ලෙස මෙය නිර්මාණය කිරීම සඳහා වැයකර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 81.6 ක්. මෙම උද්‍යානය පැය 24 පුරා විවෘතව තබන අතර ජනාධිපතිවරයා එහි පැමිණ සිටි ජනතාව සමගද සුහද කථාබහක නිරතවුණා.