තවත් බස් පරීක්ෂණයක්.

Sunday, 13 January 2013 - 8:10

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

අධි සුඛෝපභෝගී බස් රථවල මහජනතාවට සපයන සේවාවන් පිළිබඳව සතියක් තුළ වාර්තාවක් සපයන ලෙස පුද්ගලික ප්‍රවාහන සේවා අමාත්‍යවරයා ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට නියෝග කර තිබෙනවා. එහි සභාපති රොෂාන් ගුණවර්ධන සඳහන් කළේ අඛණ්ඩව මහජනතාවගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගෙන පුද්ගලික ප්‍රවාහන අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක තමන් වෙත මෙම නියෝගය ලබාදුන් බවයි.

[MP3]s51333[/MP3]