ගාස්තු සංශෝධනයකට බස් සංගම් එකතු වෙයි.

Monday, 14 January 2013 - 7:30

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.ලබන මාසය වන විට ලැබිය යුතු නව බස් ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වන ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවෙන් බස් සංගම් ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට සූදානම් වනවා. ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න සඳහන් කළේ බස් ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් හෝ ලබාදීමට බලධාරීන් මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැති බවයි. ඉදිරි සතිය තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර අවසන් ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට නියමිත බවයි ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේ.

[MP3]s51378_1[/MP3]

බස් ගාස්තු සංශෝධනය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්  අවංකව ඉදිරිපත් වන පාර්ශවයන් සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට ඉදිරිපත් වන බවයි සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සමාගම් සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් පැවසුවේ.

[MP3]s51378_2[/MP3]