ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හා සම්ප්‍රදාය පදනම් කරගන්න. නීති විශාරදයන්ගෙන් යෝජනාවක්.

Monday, 14 January 2013 - 12:53

%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.++%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


පැවති සම්ප්‍රදායන්වලට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම විනිසුරුවරයෙකු අගවිනිසුරු ධුරය සඳහා පත්කිරීම සුදුසු බව හිටපු අගවිනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ අගවිනිසුරුවරිය ඉවත් කිරීම ගැටළු සහගත තත්ත්වයක පැවති බැවින් මේ සඳහා සුදුසුම ක්‍රියාවලිය සම්ප්‍රදායන්වලට අනුව අගවිනිසුරුවරයෙකු පත් කිරීම බවයි.

[MP3]s51404_1[/MP3]

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකු නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස පත්කළහොත් එය අර්බුදයක් විය හැකි බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ගෝමින් දයාශ්‍රී ද පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ එවැනි පුද්ගලයෙකු පත් කළහොත් එම පත්කිරීමට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ඊට එරෙහි පාර්ශවයන්ට වැඩි අවස්ථාවක් පවතින බවයි.

[MP3]s51404_2[/MP3]