පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් පෙබරවාරියේ ශ්‍රී ලංකාවට.

Tuesday, 15 January 2013 - 8:01

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7.

ව්‍යවස්ථාදායක අර්බුදවලදී පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය අගයන් සහ මූලධර්මවලට අනුව විසදුම් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය විය හැකි බව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කමලේෂ් ෂර්මා පවසනවා. අගවිනිසුරුවරිය ඉවත් කිරීමේ මෙරට දෝෂාභියෝග ක්‍රියාවලිය පිළිබදව ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු සදහන් කළේ ඉදිරියේදී ද ලක් රජය සමග අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක කරුණුවලදී පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය අගයන් ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කිරීම වැදගත් වන බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නා. මෙරට ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණය අතර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති නොවීමට ලක් රජය කටයුතු කළ යුතුයි. ඒවා ස්වාධීන ආයතන ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා රජය පරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කළ යුතු බවත් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම්වරයා පෙන්වා දෙනවා. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ද පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය අගයන් අතරට ගැනෙන බව ද ඔහු සඳහන් කළා. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම්වරයා ලබන පෙබරවාරි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක නිරත වීමට ද නියමිතයි.