දිවිනැගුම ගැන අද සිට ප්‍රජාව දැනුවත් කරයි.

Tuesday, 15 January 2013 - 8:17

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.

පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගත් දිවිනැගුම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජානායකයන් දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන අද (15) සිට ආරම්භ කරන බව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා. මේ යටතේ දිළිඳුකමෙන් තොර ශ්‍රී ලංකාවක්, නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් රජය ආරම්භ කර ඇති ජාතික වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීම මෙලෙස ජනතාව දැනුවත් කිරිමේ අරමුණයි. ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාහ 324කදී අද (15) සිට සතියක් පුරා මෙලෙස ප්‍රජා නායකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වෙනු ඇති.  

 

දිවිනැගුම පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 08 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. අද (15) ආරම්භ වන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන පිළිබදව පැහැදිලි කරන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ.

 

[MP3]s51456[/MP3]