ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සමග රුසියානු ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට.

Tuesday, 15 January 2013 - 8:22

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7.

මීගමුව - ඒත්තුකාල - පෝරුතොට මාර්ගයේ පිහිටි සංචාරක හෝටලයක් තුළ දී ව්‍යාජ ඇමරිකානු ඩොලර් 50 නෝට්ටු 7ක් සමග රුසියානු ජාතිකයෙකු පොලීසිය ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. සැකකරු අද (15) මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.