නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස මොහාන් පිරිස් අද දහවල් දිවුරුම් දෙයි.

Tuesday, 15 January 2013 - 12:44

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.

නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස තමා අද (15) දහවල් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන බව හිටපු නීතිපති මොහාන් පීරිස් ප්‍රකාශ කළා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ අද (15) දහවල් 12.30ට තමා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙන බවයි. ඒ අනුව ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායකගෙන් පසුව මෙරට 44 වන අගවිනිසුරුවරයා වන්නේ හිටපු නීතිපති මොහාන් පීරිස්. මේ ඔහුගේ ජීවන ගමන් මඟ පිළිබද හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන සටහනක්.

 
[MP3]s51474[/MP3]