දැයට කිරුළ කල් දැමේ.

Wednesday, 16 January 2013 - 7:32

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%9A.


මෙම වසරේ පෙබරවාරි 4 වැනිදා සිට අම්පාරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය කාලගුණික හේතුන් මත කල් දමා ඇති බව දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන කමිටු සභාපති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සඳහන් කළා. ඒ අනුව මාර්තු මස 23 වැනිදා සිට 29 වැනිදා දක්වා දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන බවයි අමාත්‍යවරයා කොළඹ ඊයේ (15) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේ.
 
[MP3]s51504[/MP3]