පවතින සීත කාලගුණය තවදුරටත්.

Wednesday, 16 January 2013 - 13:03

%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A.


ගොඩබිම සිට හමායන වියළි සහ සීත සුළං හේතුවෙන් දැනට පවතින සීතල කාලගුණික තත්ත්වය පෙබරවාරි මුල් සතිය දක්වා පැවතිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.එච්.කාරියවසම් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ රාත්‍රියට සහ උදෑසනට සීතල වැඩි වශයෙන් දැනෙන අතර, දහවල් කාලයට හිරු රශ්මිය සමග මෙම තත්ත්වය තරමක් අඩුවන බවයි.

[MP3]s51526[/MP3]