තත්ත්වයෙන් බාල දුරකථනවලට වැට.

Thursday, 17 January 2013 - 12:29

%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7.

ලියාපදිංචියකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන ජංගම දුරකථන හඳුනාගැනීමට සහ ඒවා භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින් හඳුන්වා දීමට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම සූදානම් වනවා. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අනූෂ පැල්පිට හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු මේ වනවිට සැලසුම් කරමින් බවයි. දැනට තත්ත්වයෙන් බාල සහ නිසි ලෙස ලියාපදිංචි නොකළ ජංගම දුරකථන මහා පරිමාණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයන කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා.

 

නව වැඩපිළිවෙල යටතේ සිදුවන්නේ ඒවායේ ඉමි අංක සොයාගෙන අධි තාක්ෂණික උපකරණ මගින් අදාළ දුරකථනවල සංඥා ක්‍රියාත්මකවීම අක්‍රීය කිරීමයි. එවිට එම දුරකථන ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිත කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පාරිභෝගිකයින්ට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් අහිතකර වන දුරකථන වර්ග භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමද එහි මූලික අරමුණක්. ඒ අනුව කඩිනමින් දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙලක් ලෙස මෙම ලියාපදිංචි නොකළ සහ තත්ත්වයෙන් බාල දුරකථන සෙවීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බවයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.