විදුලි පංකා සහ ටියුබ් ලයිට්වලටත් සහතිකයක්.

Friday, 18 January 2013 - 12:49

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B6%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


විදුලි පංකා සහ ප්‍රතිදීප්ත විදුලි පහන් හෙවත් ෆ්ලොරසන්ට් විදුලි පහන් මෙරටට ආනයනය කිරීමේදී බලශක්ති කාර්යක්ෂම සහතිකය තිබීම අනිවාර්ය කිරීමට සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සූදානම් වනවා. එහි අධ්‍යක්‍ෂක එම්.එම්.ආර්. පද්මසිරි කියා සිටියේ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩු විදුලි පංකා, ෆ්ලොරසන්ට් විදුලි පහන් වෙළඳ පළට පැමිණීම අවම කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි.

[MP3]s51653[/MP3]