ඇමති එස්.බී. ගෙන් යාපනය සරසවි සිසුන්ට පොරොන්දුවක්.

Saturday, 19 January 2013 - 7:52

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B6%E0%B7%93.+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.රැදවුම් නියෝග මත සිටින යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් 4 දෙනා පිළිබදව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක ඊයේ (18* කරුණු පැහැදිලි කළා. කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු කියා සිටියේ අදාළ සිසුන් දෙමළ ඩයස් පෝරාව සමග සබඳතා පවත්වන බව තහවුරු වුවහොත් ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කරන බවයි.

[MP3]s51697[/MP3]