ජල විදුලිය ගැන නිලධාරින්ටත් කරුණු වරදී.

Sunday, 20 January 2013 - 7:19

%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93.


ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබුණ ද මෙරට විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව විදුලිබල අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා. අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මේ අනුව ඉන්ධන යොදාගෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට සිදුවන බවයි. රාජ්‍ය නිලධාරින් මෙන්ම, ඇතැම් පිරිස් ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ යාම විදුලිය නිපදවීමට ප්‍රමාණවත් බවට සිදුකරන ප්‍රකාශවල සත්‍යතාවයක් නොමැති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

 
[MP3]s51742[/MP3]