විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ආර්ථිකයට බාධාවක්.

Monday, 21 January 2013 - 12:35

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A2+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ලබා තිබෙන අධික පාඩුව  මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනයට බාධාවක් බව නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම පවසනවා. මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ නව වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට කොළඹදී අද එක්වෙමිනුයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

[MP3]s51821_1[/MP3]

විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඇතැම් බලාගාර, නිලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රතිපත්තිද නවීකරණය කිරීමට කාලය එළඹ ඇති බවයි ඔහු මෙහිදී තවදුරටත් කියා සිටියේ.
 
[MP3]s51821_2[/MP3]