පාපැදි භාවිතා කරන්නන් සම්බන්ධව නීතිය දැඩි කෙරේ.

Monday, 21 January 2013 - 12:37

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

රතු පැහැති පරාවර්තක සවි නොකර පාපැදි හසුරුවන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව ඉදිරියේදී නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලීසිය සූදානම් වනවා. පොලිස් මූලස්ථානය ප්‍රකාශ කළේ රාත්‍රි කාලයේදී පාපැදි රිය අනතුරු රැසක් පසුගිය කාලයේදී වාර්තාවී ඇති බවයි. රතුපාට පරාවර්තක නොමැතිව පාපැදි පැදවීම මෙලෙස අනතුරු ඉහළ යාමට හේතුව බව අනාවරණය වී ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ. රාත්‍රී කාලයේදී පාපැදි ධාවනය කිරීමේදී ඒවායේ පිටුපස සුදු පාට පසුබිමේ රතු පැහැති පරාවර්තක සවි කළ යුතු බවට වාහන පනතේ ද සඳහන් වී තිබෙනවා. එහෙත් මාර්ගයේ ධාවනය කෙරෙන බොහෝ පාපැදිවල මෙවැනි රතු පැහැති පරාවර්තක නොමැති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය කියා සිටියේ.