දෝෂාභියෝගයට පක්ෂ වූ එජාප මන්ත්‍රීවරුන් උසාවි යාමට සැරසේ.

Monday, 21 January 2013 - 18:56

%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A.

දෝෂාභියෝගයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂය විසින් තමන්ට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට එරෙහිව අධිකරණයට යාමට සූදානම් වනවා. කොළඹ අද (21) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කළ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර.

 
[MP3]s51850[/MP3]