ඉහළ ගිය ජලාශවල ජල මට්ටම පහළට.

Saturday, 26 January 2013 - 18:43

%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

මඩකලපුව, අම්පාර, ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට බලපා ඇති ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ 51,703 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සරත්ලාල් කුමාර කියා සිටියේ ආපදාවට පත් පවුල්වලට සහන සැලසීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි.

[MP3]s52173_1[/MP3]

මේ වනවිට ජලාශ රැසක ජල මට්ටම යථා තත්ත්යට පත්වෙමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වන ජල කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා ජානකී මීගස්තැන්න.

[MP3]s52173_2[/MP3]

දිවයිනේ ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ පබෝදනී කරුණාපාල.

[MP3]s52173_3[/MP3]