ශ්‍රී ලංකාව සමග එකට බැඳුනු අවශ්‍යතා පවතින බවට ඉන්දියාවෙන් ප්‍රකාශයක්.

Sunday, 27 January 2013 - 7:11

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

ශ්‍රී ලංකාවට සහ ඉන්දියාවට එකට බැඳුණු අවශ්‍යතා පවතින බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් අශෝක් කේ කාන්තා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඉන්දීය ජනරජ දිනය වෙනුවෙන් ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින්. දෙරට අතර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා තවදුරටත් මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පොදු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන බවයි ඔහු සඳහන් කර සිටියේ.